Nye hjemmesider for orkesterlivet

orkesterhjemmeside

Fra og med 1. desember 2016 har de to orkesterorganisasjonene Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) og De Unges Orkesterforbund (UNOF) en felles hjemmeside med adresse orkester.no

Det betyr at denne hjemmesiden – unof.no – ikke lenger oppdateres eller er i aktiv bruk. Den vil bli liggende på nettet som referanse en stund, men all aktuell informasjon er flyttet over til de nye nettsidene orkester.no

OBS! Medlemsregisteret til UNOF ligger fortsatt på samme sted:  unof.ensembler.no

Vi takker alle som har brukt unof.no og ser frem til aktiv informasjon og bruk av de nye nettsidene orkester.no – hjemmesiden for alle de frivillige innen orkesterlivet i Norge, inkludert barn, ungdom og voksne.