Andre budsjettsaker

I tillegg til økning på 500 000 til instrumentfondet for orkesterinstrumenter, er det flere endringer i statsbudsjettet som vil komme UNOFs medlemmer til gode.

*320 mill. kr. i økning av momskompensasjonsordningen. Beløpene orkestrene vil få tilbakebetalt vil ikke lenger bli avkortet med 50 men kun 25% avkorting. Dette kan bety så mye som  400.000 – 500.000 for UNOF og våre medlemsorkestre og kretser.

*26 mill. kr. i økning på Frifond. Det er foreslått endringer i tippenøkkelen som fordeler spillemidlene som Frifond hentes fra, men altså en økning på 26 millioner for alle lokale barne- og ungdomstiltak. Det er ikke foreslått forvaltningsendringer, og UNOF vil motta Frifond via Norsk Musikkråd.

*Regneringen har satt av 74 millioner til satsing på kultur i SFO/skole med gruppeundervisning for 1-4. trinn med kulturskolelærere.

*For andre budsjettposter, som UNOFs driftstilskudd fra Barne-, Likestilling- og Inkluderingsdepartementet,  voksenopplæringsmidler og andre aktivitetsmidler er status uendret.

 

Samlet sett er dette et positivt budsjett for UNOF og våre aktiviteter. Støtte til de profesjonelle symfoniorkestrene er økt, og dette vil indirekte være bra for UNOF. Folkehøgskolene får også en økt bevilgning, noe som kan bli positivt for sommermusikkskoler og kurs som bruker folkehøgskolenes lokaler. Budsjettet er generelt positivt både for kultur og utdanning. Kulturdepartementet skryter av å ha lagt fram tidenes beste kulturbudsjett.

Du kan følge kulturminister Hadia Tajik sin pressekonferanse fra folkemuseet kl 14:00 her.

Comments are closed.