Finansiering for orkestre

De fleste orkestre får penger delvis fra kontigent fra medlemmene, delvis fra en bukett av ulike støtteordninger.

Grunnfinansiering

Økonomien i orkesteret hviler på fire grunnpilarer:

grunnstøtte lokalt (tilskudd fra kommunen)

kontingenten

grunnstøtten fra UNOF (Frifond)

andre aktivitetsmidler (voksenopplæringsmidler og internasjonale midler).

Vær obs på hvordan støtteordningene i din kommune ser ut — her er noe oslospesifikk informasjon. Det kan også være lurt å undersøke om det finnes muligheter for å få sponsormidler, støtte fra den lokale sparebanken eller liknende.

Som medlemsorkester i UNOF får dere muligheten til å søke voksenopplæringsmidler, Frifondmidler og internasjonale midler.

Momskompensasjon

Alle medlemsorkestre i UNOF kan få momskompensasjon, det vil si at man kan få tilbakebetalt deler av momsen orksteret har betalt. Les mer om ordningen her.

Instrumentfondet

UNOF fordeler støtte til orkestre som vil kjøpe inn instrumenter. Les mer om ordningen her.

Internasjonal støtteordning

UNOF støtter medlemsorkestre som vil gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet eller delta på internasjonale orkesterkurs. Les mer om ordningen her.

Festivalstøtte

Kretser og medlemsorkestre som planlegger eller skal gjennomføre en festival, orkestersamling, konkurranse eller lignende kan søke UNOF om midler til dette.

Skattefrie gaver

UNOF og UNOFs medlemsorkestrene kan motta skattefrie gaver, og de som gir fra seg gavene til oss i orkesterverden får skattefradrag for å gjøre dette. Her står det mer om hvordan dette fungerer.

 

Comments are closed.