Å sitte i et orkesterstyre

Å inneha et styreverv er spennende og ikke minst er det en viktig oppgave å gjøre for orkesteret sitt. Det finnes ingen fasitsvar for hvordan ting skal gjøres – det er opp til det enkelte styret å fordele arbeidsoppgaver og satsningsområder slik det selv ønsker.

UNOF har de siste årene tatt til orde for at styrene fordeler oppgavene styret skal utføre, snarere enn de tradisjonelle vervene. Finn ut hva den enkelte kan bidra med. Fordel  arbeidsoppgaver basert på den enkeltes kompetanseområder, og – ikke minst – hva den enkelte ønsker å bidra med.

Tradisjonelt har styrearbeidet vært inndelt i følgende verv:

Styreleder
– lede styrets arbeid og innkalle til styremøter
– delegere arbeidsoppgaver
– representere orkesteret utad
– foreslå mål og planer og ha oversikt over helheten ved driften av orkesteret
– ansvarlig for å overholde frister og iverksette vedtak
– forhandle arbeidsavtaler med dirigenter og instruktører /kontrakter med kulturskoler
samarbeide med dirigenten

Nestleder
– tett samarbeid med leder, fungere som stedfortreder for leder
– ansvar for rekruttering og sosiale oppgaver
– utarbeide sjekklister og arbeidslister
– forberedelse til å ta over som leder etter 1- 2 år

Sekretær
– skrive møtereferater
– ansvar for saksdokumentasjon til styremøtene
– ajourføre medlemslister (sammen med kasserer)
– skrive årsmedlingen (sammen med styreleder)
– ansvar for nettsider og utsending av informasjon til medlemmene

Kasserer
– kreve inn kontingenter
– føre regnskap
– ansvar for å betale regninger etc.
– oversikt over den økonomiske utviklingen
kunnskap om forskjellige støtteordninger som orkesteret kan dra nytte av
skrive søknader til forskjellige støtteordinger

Andre oppgaver
– ansvar for presse, informasjon og sosiale medier
– vedlikeholde og oppdatere medlemsregisteret
– skrive og sende inn orkesterrapport, samt Frifond-rapport og -søknad, samt note- og materialforvaltning
– arrangements- og teknisk ansvarlig
– tur- og reiseansvarlig
– informasjonsansvarlig
– opplæring (ifh til drift av orkesteret)

Ungdom i styret
Etter flere års kamp ble det i 2005 endelig stadfestet at det i følge norsk lov er tillatt å ha barn og ungdom under 18 år i styrer i frivillige organisasjoner. Barn og ungdom har lov til å være kasserere, sekretærer, og de har også lov til å være styreledere.
UNOF har en lang og god tradisjon med å ha unge i både styre- og styrelederverv.

Comments are closed.