Frister

Her er noen viktige datoer man bør huske på når man driver et UNOF-orkester:

Innlevering av Orkesterrapport med oppdatert medlemsinfo, kontingentinnbetaling, momsrefusjon og Frifond: 1. april

Rapportering og søknad om VO-støtte har egne frister, se www.musikkensstudieforbund.no

Støtten til kretser og sommermusikkskolene, samt støtten til orkestersamlinger og festivaler har søknadsfrist 1. mars.

Internasjonale midler: 15. januar.

Comments are closed.