Standard dirigentavtale

Gjennom vårt medlemsskap i Norsk musikkråd, kan vi nå tilby våre medlemmer en standard dirigentavtale. Norsk Musikkråd og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har utarbeidet en standardavtale for å hjelpe både virksomhetene og dirigentene med å komme fram til ryddige avtaleforhold.

Standardavtalen er beregnet til bruk i de tilfellene dirigenten ansettes av virksomheten i et arbeidsforhold. For inngåelse av kontrakt med dirigenter i selvstendig næring viser vi til særskilt standardkontrakt for slike avtaleforhold (finnes hos Musikernes Fellesorganisjon).

Mer informasjon om avtalen finner du her, på Norsk musikkråds hjemmesider.

Comments are closed.