Hvordan melde seg inn i UNOF

Det er enkelt å melde seg inn i De Unges Orkesterforbund (UNOF): Send et brev eller en e-post til oss og si at dere ønsker å bli medlem. Det vi trenger i første omgang er navn på orkesteret og kontaktinformasjon.

Etter at vi har opprettet en bruker til dere, kan dere registrere medlemmer og styremedlemmer i orkesteret i vårt elektroniske medlemsregister.

For å være medlem i UNOF er det fem punkter som må oppfylles hvert år:

• Egne medlemmer. Det virker selvfølgelig, men det betyr at man må ha egen aktivitet med egne medlemmer, og ikke være del av noe annet.

• Eget styre. Styret skal være valgt «av og blant» medlemmene. Det betyr at dersom man i et lokalmiljø har flere orkestre og det er de samme personene som sitter i alle styrene, må alle undergruppene være representert i styret.

• Egne vedtekter. UNOFs standardvedtekter kan benyttes.

• Egen årsmelding. Det er ikke tillatt for flere orkestre å dele årsmelding. UNOF har elektronisk årsrapport på våre nettsider, men for de aller fleste orkestrene vil man gjerne ha en årsmelding i tillegg, som forteller om all aktivitet.

• Eget regnskap. Formelt sett skal et orkester ha «selvstendig økonomi». Regnskapet må vise både inntekter og utgifter, samt balanse. Regnskapet må revideres, men orkestrene kan benytte egen valgt revisor. UNOF har laget en mal med råd og tips.

Orkesteret kan være medlem i UNOF selv om man ikke tilfredsstiller alle disse kravene, men da må orkesteret være forberedt på at orkesteret ikke tilfredsstiller kravene til enkelte av støtteordningene som finnes.

Har du noen spørsmål om dette må du bare ta kontakt med UNOF. Vi ønsker å være en serviceorganisasjon og et nettverk for alle som driver med orkestre.

Velkommen til UNOF!

 

Comments are closed.