Medlemsregisteret

Alle orkestrene har medlemslister. UNOF er avhengig av å få oppdatert informasjon fra orkestrene. Informasjonen vi får fra orkestrene bruker når vi rapporterer til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, og UNOF bruker informasjonen som grunnlag for fordeling av Frifond-midler, momskompensasjon, støtte til kretsene, og i Oslo også grunnlag fordeling av kommunal støtte.

Fra og med sommeren 2010 har UNOF hatt et elektronisk medlemsregister der orkestrene selv oppdaterer informasjon om medlemmene. Vi ønsker at dere oppdaterer medlemslistene når det skjer endringer – når som helst gjennom hele året. I tillegg skal det en gang i året sendes inn en årsrapport via medlemsregisteret som inneholder rapport og ny søknad for Frifond, og søknad om momskompensasjon.

Vi ønsker at alle orkestrene gjør hovedoppdateringen av medlemmer i desember hvert år og sender inn årsrapporten i løpet av januar/februar.

Medlemsregisteret finnes på unof.ensembler.no.  Styreleder i orkesteret er administrator, og vedkommende har fått passord til sin mailadresse.

Du finner veiledning til medlemsregisteret her.

Comments are closed.