Om UNOF

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 4.500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre.

De Unges Orkesterforbund mottar driftstøtte fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (BLD).

Politisk arbeid

UNOF følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere. Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

Gjennom representasjon i LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner påvirker forbundet myndighetene til å legge vilkårene til rette for at frivillige organisasjoner for barn og unge får bedrede vilkår.

Støtteordninger

UNOF forvalter ulike støtteordninger for barne- og ungdomsorkestre. Noen av støtteordningene er forbeholdt UNOFs medlemmer, andre er åpne for alle.

Nasjonale orkestre og sommermusikkskoler

UNOF driver to nasjonale orkestre for barn og unge: Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Norsk Barnesymfoniorkester (NBSO).

I tillegg arrangeres det 15 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund.

Samarbeidspartnere

UNOF er medlem av følgende organisasjoner:

Comments are closed.