Medlemsservice

UNOF hjelper deg med

* informasjon og veiledning om drift og aktivitet

* å finne frem i offentlig forvaltning

* å opprette egne nettsider og bruke disse aktivt for å informere om egne aktiviteter

* å informere om og synliggjøre egen aktivitet

UNOF anbefaler orkestrene å være aktive på Facebook, Twitter og andre kanaler. Å være synlig i lokalsamfunnet kan bidra til at orkesteret får tilført flere ressursser. Dette er viktig for det enkelte orkesteret og hele orkesterfeltet. I tillegg vet vi at det å være synlig utgjør en viktig motivasjonsfaktor for både barn, unge og voksne til å delta i orkesteraktivitetene.

Comments are closed.