Momsrefusjonsordning

Medlemsorkestre får tilbake 7% av kostnadene i momskompensasjon!
UNOF er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta momskompensasjon. Det betyr at alle medlemsorkestre, kretsledd og sentralleddet kan få refundert (en del av) momskostnadene vi har. OBS! Må ikke forveksles med momssystemet som næringsdrivende har – dette er noe helt annet!

Hver år søker alle kretsene og medlemsorkestrene i UNOF om momskompensasjon. Medlemsorkestrene gjør det gjennom UNOFs elektroniske medlemsregister. Når man sender inn årsrapporten, oppgir man samtidig hva som er de totale driftskostnadene til orkesteret. (De totale driftskostnadene skal hentes fra det reviderte regnskapet. UNOF gjennomfører kontroll ved å be en del av medlemsorkestrene sende inn hele det reviderte regnskapet etter stikkprøvekontroller.) UNOF samler opplysningene fra orkestrene og søker på vegne av alle orkestrene. Når pengene kommer blir de utbetalt direkte til alle orkestrene og kretsene. Det er kun medlemsorkestre og kretser som kan motta momskompensasjon – det er ikke åpnet for at lokale orkestre kan søke direkte.

Fratrekk for lønn og slikt?
Nei, lokale orkestre skal ikke gjøre noen fradrag, fordi det blir gjort i ordningen. For mange vil det være fremmed å søke om momskompensasjon for hele regnskapet, inkludert lønningene. Man kan da ikke få momsfradrag for lønn?    …og det får man heller ikke. For at momskompensasjonsordningen for de frivillige skal være så enkel som mulig, ligger det omfattende forskning bak ordningen. Gjennom dette kom man frem til at:
– i gjennomsnitt er ca. 35% av kostnadene i de frivillige momsbelagt
– det aller meste er vanlig momssats (25% moms)

Utregning og modell
UNOF har valgt det som heter forenklet modell. Det betyr at hvor mye orkestrene får i momskompensasjon regnes ut slik:
1. Grunnlaget er orkesterets totale kostnader slik det står i det reviderte regnskapet
2. Så tar man grunnlaget og finner 35% (ganger med 0,35)
3. Deretter finner man momsgrunnlaget (ganger med 0,2)
Et eksempel med et orkester som har kr. 200.000 i totale kostnader:
200.000 x 0,35 x 0,2 = kr. 14.000 i momskompensasjon.

Dessverre er det avsatt litt for lite penger i statsbudsjettet, så de første årene har det vært en “avkortning” slik at man får litt mindre enn det man skal ha. Men ordningen er i vekst, og Regjeringen har lovet at det skal bli full momskompensasjon innen 2014.

Momskompensasjonsmidlene kommer over statsbudsjettet, og forvaltes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Det finnes et eget regelverk for momskompensasjonsmidlene.

 

Comments are closed.