Skattefrie gaver

UNOF er godkjent av Skatteetaten som mottager av skattefrie gaver. Det betyr at både forbundet sentralt, alle kretsene og alle medlemsorkestrene kan motta skattefrie gaver, og de som gir fra seg gavene til oss i orkesterverden får skattefradrag for å gjøre dette. En skikkelig vinn-vinn situasjon! Her er hvordan dette gjøres:

De som gir en gave må gi minst 500 kr og maks 12.000 kr for å få skattefradrag. (De kan godt gi mer eller mindre, men får bare skattefradrag innenfor disse grensene)

De som gir en gave må opplyse om personnummer eller firmanummer (organisasjonsnummer) for å få skattefradrag, samt grunnleggende informasjon som navn og adresse.

Orkesteret eller kretsen som mottar en skattefri gave må sende opplysningene til UNOF sentralt – altså navn og adresse, personnummer/organisasjonsnummer, og beløpet.

UNOF sentralt samler opplysningene og innberetter dem til Skatteetaten, som så godskriver dette hos giverne slik at de får skattefradrag.

 

Comments are closed.