Gratis TONO-avtale

UNOF betaler Tonoavgiften for alle sine medlemsorkestre
Forbundet har avtale med TONO om fremføring av musikk. Det er forbundet sentralt som betaler avgiften, så medlemsorkestre skal ikke betale inn noe til TONO. Orkestrene plikter derimot å sende inn alle konsertprogrammer til TONO. Husk å merke konsertprogrammet med “[orkesternavn] er medlem i De Unges Orkesterforbund (UNOF)”, så slipper dere å få regning fra TONO, og TONO vet hva de skal gjøre med konsertrapporten. Det er viktig at alle orkestrene sender inn rapporter, slik at de pengene UNOF betaler inn kommer orkesterkomponister og -arrangører til gode.

OBS! Det finnes noen få unntak fra TONOavtalen:
a. Dersom dere setter opp en opera eller musical, dekkes ikke det av avtalen. Ta kontakt med UNOF
b. Dersom dere har billettinntekter på over kr. 50.000 pr. konsert, eller det er mer enn 500 publikummere på en konsert, må dere betale ekstra. Ta kontakt med UNOF

Husk også på at TONO-avtalen ikke dekker bestillingshonorarer for komponister eller arrangører, og heller ikke lydfesting (innspilling). Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Comments are closed.