Organisasjonen

Grunnstammen i De Unges Orkesterforbund er 140 orkestre over hele landet.

Organisasjonen har åtte kretser. Landsmøtet er UNOFs høyeste organ. Mellom landsmøtene er det Landsstyret som leder organisasjonen politisk, mens Administrasjonen står for den daglige driften.

Comments are closed.