Administrasjonen

UNOFs administrasjon står for den daglige driften av organisasjonen.

Administrasjonen er underlagt landsstyret, og skal i samarbeid med landsstyret ivareta den faglige utviklingen av organisasjonen og jobbe for å bedre medlemsorkestrenes vilkår. Administrasjonen hjelper også medlemsorkestrene der dette er nødvendig.

Det er administrasjonens oppgave å holde løpende kontakt med Barne- og Likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet, og de to paraplyorganisasjonene Norsk Musikkråd (NMR) og Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).

UNOFs administrasjon ligger i Oslo. Her ser du hvordan du finner fram til oss.

Terje Winther, daglig leder

Terje jobber med politiske saker, kontakt med samarbeidsorganisasjoner, Frifond, forsikringsavtalen, medlemsservice og NUSO.

Torunn Kristoffersenorganisasjonskonsulent (80 prosent)

Torunn jobber med kurs, prosjekter, noter, NUSO, NBSO og medlemsservice. Hun er også prosjektleder for “Orkester for alle”. Torunn jobber også 20 prosent som orkesterkonsulent i UNOF Oslo.

Even Tømteinformasjonskonsulent (40 prosent)

Even er ansvarlig for hjemmesidene til UNOF, og for kommunikasjon med medlemmer, media, politikere, og andre organisasjoner.

Comments are closed.