Kretser

UNOF har 9 kretser. Kretsene representerer UNOF regionalt, og er viktige bindeledd mellom UNOF sentralt og det enkelte medlemsorkester.

Kretsene arrangerer seminarer, sommermusikkskoler, festivaler og konserter. Noen kretser har også egne ungdomssymfoniorkestre (kretsorkestre).

Tre av kretsene har egen orkesterkonsulent/daglig leder. Disse jobber i små stillingsprosenter og administrerer kretsens arbeid.

De Unges Orkesterforbund arrangerer ledersamling for kretsledere, og fagsamling vekselvis annet hvert år.

Her finner du kontaktinformasjon til kretsene:

UNOF Oslo

Styreleder: Monica Nielsen
Orkesterkonsulent: Torunn Kristoffersen (46 92 34 74)

UNOF Akershus

Styreleder: Marion Bræstrup Løsnes

UNOF Buskerud

Styreleder: Kristel Fossum

UNOF Østfold

Styreleder: Maria Dahl

UNOF Vestfold

Styreleder: Vibeke Collin

UNOF Rogaland

Styreleder: Anna Fredriksen

Daglig leder: Sindre Lyslo (51 84 66 58)

UNOF Hordaland

Styreleder: Ingeborg Blø Brune (40 46 23 40)

UNOF Trøndelag

Styreleder: Amund Tveit

UNOF Nord-Norge

Styreleder: Sunniva Birkeland

 

Comments are closed.