Politikk

Her finner du vedtektene og de sentrale politiske dokumentene som danner grunnlaget for De Unges Orkesterforbunds virksomhet.

Vedtektene er UNOFs «grunnlov», og legger føringer for hvordan organisasjonen fungerer.

Strategiplanen er en oppsummering av det som er essensen av forbundet, og som danner grunnlaget for handlingsplanen.

Handlingsplanen oppdateres ved hvert landsmøte og er forankret i den mer stabile strategiplanen. Den nåværende handlingsplanen beskriver viktige prioriteringer for organisasjonen i landsmøteperioden 2014-2016.

Comments are closed.