Prosjekter

De Unges Orkesterforbund har som hovedmål et orkestermiljø som gir gode musikalske og sosiale opplevelser for utøverne og samfunnet.
Vår visjon er et rikt orkestermiljø, bestående av gode og lett tilgjengelige orkestre for barn, ungdom og voksne rundt i landet.
Dette er noen av sakene vi jobber med:
– øke stillingsressursene til kretsene
– øke tilskuddene til kretser, sommermusikkskolene og orkesterfestivalene
– løse ventelisteproblematikken ved kulturskolene sammen med Norsk kulturskoleråd
– gi orkesterlivet et løft, gjennom Orkesterløftet
– utvikle samspilltilbud der dette ikke finnes, bl.a. gjennom prosjektet “Orkester for alle”
– utvikle samarbeidsprosjekter med de profesjonelle orkestrene
– arbeide for at kulturskolene har tilbud i tråd med behovet til orkestermiljøet

De Unges Orkesterforbund har det siste året hatt fokus på sosial integrering. De siste årene har UNOF arbeidet systematisk for etableringen av en egen innkjøpsordning for musikkinstrumenter.
UNOF jobber også for muligheten til å inntektsgradere kursavgiften på sommermusikkskolene.

 

 

Comments are closed.