Dirigentutvikling

Foto: NOSUS

Hvert år utdannes det seks dirigenter i Norge, mens behovet er nærmere 250. Den store mangelen på dirigenter kan nå få dramatiske konsekvenser for kor, korps og orkester over hele landet.

Nasjonal dirigentkonferanse

6. april 2011 ble temaet satt på dagsordenen under en stor nasjonal dirigentkonferanse i Oslo.
Konferansen ble arrangert av blant andre De Unges Orkesterforbund, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Norges Musikkhøgskole, Barratt Dues musikkinstitutt og Universitetet i Stavanger.

Det var første gang at landets største musikkorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner samarbeidet om en dirigentkonferanse.

Rekruttering

Et viktig tema på konferansen var rekruttering av dirigenter, og hvilke utdanningsmuligheter og rammevilkår dirigentutviklingen i Norge skal ha.

Flere sentrale aktører innen musikklivet i Norge deltok, blant andre Ole Kristian Ruud, professor i dirigering ved Norges Musikkhøgskole, Per Sigmund Thorp, førsteamanuensis i dirigering og orkesterledelse ved Norges musikkhøgskole, Jens T. Larsen, instituttleder for Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger, Alf Richard Kraggerud,  fiolinlærer og dirigent tilknyttet Barratt Dues musikkinstitutt, Eirik Birkeland, rektor med Norges musikkhøgskole, og Per Kvistad Uddu, president i Norges Musikkorps Forbund.

Fra UNOF deltok daglig leder i UNOF, Terje Winther.

Comments are closed.