En rimelig sjanse – orkesteraktiviteter og inkludering

I 2012 fikk UNOF midler fra LNU til å lage en undersøkelse om våre orkesteraktiviteter og inkludering.

UNOF visste at vi hadde barn og unge med en svært mangfoldig kulturell bakgrunn i medlemsmassen, og at orkesteraktiviteter er et fantastisk utgangspunkt for inkludering, men vi trengte å vite mer.

I 2013 var undersøkelsen ferdig og vi utga rapporten “En rimelig sjanse,” som er blitt delt ut og lest med stor interesse av politikere, orkestermiljøet, bevilgende myndigheter o.a.

Rapporten er tilgjengelig i PDF-format her.

Aftenposten skrev en artikkel om temaet. Den kan du lese som PDF her:

Aftenpostenartikkel om inkludering

Comments are closed.