Orkester for alle

Foto: Yngve Vogt

Å spille et instrument og bli god til det, krever mange timers iherdig innsats, alene foran notestativ og sammen med lærer. For å bli god til å spille i orkester, holder det ikke at man er god på instrumentet sitt. Må man faktisk trene sammen med orkesteret for å bli god til å spille sammen. Akkurat som en fotballspiller, som må spille sammen med laget sitt for å bli en bra lagspiller.

Mange barn og unge mangler et samspilltilbud på hjemstedet sitt.
UNOF jobber derfor aktivt for å opprette samspilltilbud der dette ikke finnes.

“Orkester for alle” i Nord-Trøndelag

I 2010 fikk UNOF 150.000 kroner i prosjektmidler fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til for å opprette orkestertilbud i Nord-Trøndelag fylke.

En spørreundersøkelse som gikk til alle landets kulturskoler i 2009,  avdekket at fylkene Hedmark og Nord-Trøndelag pekte seg ut som fylker med mange strykeelever, men få samspilltilbud.

Gjennom “Orkester for alle” skal alle kulturskoleelever i Nord-Trøndelag som spiller styrkeinstrumenter få tilbud om å spille i orkester.

Orkesterkonferanse høsten 2010

Høsten 2010 arrangerte UNOF og Norske Symfoniorkestres Landsforbund, NASOL, en orkesterkonferanse i Steinkjer for kulturskolene og orkestrene i Nord-Trøndelag fylke.

UNOF fikk i 2010 også støtte fra Utdanningsdirektoratet 106.000 til å starte et omfattende orkestertilbud i Steinkjer kulturskole.

Nord-Trøndelag orkesterråd

Nord-Trøndelag orkesterråd er dannet med representanter fra UNOF, NASOL, kulturskolene og amatørorkestrene. Orkesterrådet har som mål å opprette en orkesterkalender for fylket, en ressursbank med lokale ressurspersoner og et strykeseminar for alle strykeelevene i fylket.

UNOF mottok i 2011 om stimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet for å utvide “Orkester for alle” til å omfatte flere områder i Nord-Trøndelag. Les mer her.

Comments are closed.