Orkesterløftet

Foto: Yngve Vogt
”Orkesterløftet” som begrep ble første gang lansert på De Unges Orkesterforbunds ledersamling i januar 2004.
De Unges Orkesterforbund ønsket å være en brobygger innen orkesterfeltet i Norge.
Orkesterløftet sprang ut av erkjennelsen av at UNOF i 2004 var den eneste organisasjonen på orkesterområdet som hadde viljen til å gjøre noe for orkesterbevegelsen som helhet – for barn, unge og voksne, og for amatører og profesjonelle.
En visjon
Orkesterløftet er en visjon som handler om å hele tiden bestrebe seg på å jobbe for et så godt tilbud som mulig for orkestermusikere i alle aldre. Dette er et arbeid som vil måtte pågå kontinuerlig.
Visjonen har etterhvert nedfelt seg i noen overordnede målsetninger for arbeidet med å utvikle orkesterfeltet i Norge.
For å nå disse målene, har organisasjonen blinket ut tre fokusområder som ligger til grunn for det De Unges Orkesterforbund jobber med til daglig:
– Høy musikalsk kvalitet.
– Godt sosialt miljø
– God tilslutning, dvs jobbe for god rekruttering, god publikumstilslutning, samarbeid med andre barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjonene, og støtte fra næringsliv, bevilgende myndigheter og media.
Prosjekter
Ved siden av det kontinuerlige arbeidet med å realisere de overordnede målsetningene i Orkesterløftet, utvikler De Unges Orkesterforbund prosjekter som “Ung Ny Musikkstyring”, “Dirigentutvikling”, og “Orkester for alle”. Sammen med arbeidet for en innkjøpsordning for musikkinstrumenter, er prosjektene med på å virkeliggjøre visjonen om “Orkesterløftet”.

Comments are closed.