Andre støtteordninger

I tillegg til støtteordningene som forvaltes gjennom UNOF er det lurt å være oppmerksom på andre måter å finansiere orkestervirksomheten på.

Kommunal støtte

Ulike kommuner kan ha ulike ordninger for støtte til kulturaktiviteter. Her er noe oslospesifikk informasjon.

Aktiv Ungdom

Kanskje har orkesteret ditt planer om å dra til et EU-land? Eller en ungdomsgruppe i orkesteret har lyst til å starte et nytt prosjekt? Da kan Aktiv Ungdom – programmet kanskje være noe for deg.

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell lærling. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Gjennom Aktiv ungdom får unge mennesker anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Aktiv ungdom fordeler 14 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.

Aktiv Ungdom hjelper deg med søknaden og gir veiledning til å utvikle nye prosjekter. Det er fem søknadsfrister i året. Sjekk deres hjemmesider for mer informasjon.

Legater

Mange har funnet muligheter til å få støtte gjennom Legathåndboken. Mange av støtteordningene her retter seg mot enkeltpersoner og handler om utdanning for talentfulle musikere eller liknende. Andre kan ta for seg f.eks. støtte til fremme av kultur eller utvekslingsprosjekter. Mange av legatene kan ha temmelig spesifikke kriterier, så her er man nødt til å gå på skattejakt og se om man finner noe som passer.

…og ellers

Man kan også undersøke om det finnes muligheter for å få sponsormidler, for eksempel støtte fra den lokale sparebanken eller aktører i næringslivet.

Ved siden av disse støtteordningene finnes det annen nyttig informasjon om orkesterøkonomi på vår side om finansiering for orkestre.

 

Comments are closed.