Instrumentfondet

Hva er instrumentfondet?

Gjennom Instrumentinnkjøpsordningen får orkestre støtte til å kjøpe inn instrumenter. Støtten skal kun gå til innkjøp av instrumenter.

Ordningen er finansiert gjennom Norsk Tipping og forvaltes av UNOF.

Hvem kan søke?

Frivillige orkestre der minst 3/4 av medlemmene er under 26 år. Det er ikke nødvendig at orkesteret er medlem av UNOF.

Hvordan søke?

Søknadsskjema finner du på våre nye nettsider orkester.no  http://orkester.no/stotteordning/instrumentfondet/

Søknadsfrist

1. april hvert år.

 

Comments are closed.