Internasjonal støtte

Hva er den internasjonale støtteordningen?

Støtte til å gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet eller delta på internasjonale orkesterkurs.

Hvem kan søke?

Støtten gis kun til orkestre som er medlem av UNOF eller orkestermedlemmer i et av UNOFs medlemsorkestre.

Hvordan søke?

Det er ikke eget søknads- eller rapportskjema. Søknad og rapport sendes i vanlig brev eller elektronisk til UNOFs hovedadresse  unof@unof.no

Søknaden må inneholde

• opplysninger om søkeren: navn, adresse, orkestertilhørighet, alder, instrument og kontonummer
• informasjon om den aktiviteten det søkes om midler til
• budsjett, inkl. finansieringsplan
• informasjon om antall deltakere (for orkestre som skal reise)
• reisemål

Etter gjennomført aktivitet må man sende inn en kortfattet rapport til UNOF, samt bekreftelse på deltagelse og dokumentasjon av reisekostnadene.

Søknadsfrist

15. januar hvert år.

 

Comments are closed.