Brev fra Katmandu

25. april ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet var den største naturkatastrofen som har rammet landet på mer enn 80 år. Det etterlot nesten 8000 døde og 16000 skadde og førte til store materielle ødeleggelser.

De Unges Orkesterforbund var i ferd med å planlegge et samarbeidsprosjekt med Crescendo International Orchestra i Nepal i september da katastrofen rammet. Vi er nå i dialog med våre samarbeidspartnere i Nepal og med norske myndigheter om hvordan vi bør forholde oss til det som har skjedd.

UNOF er opptatt av å hjelpe orkestermiljøet i Nepal på best mulig måte, samtidig som vi vil gi de norske deltakerne en trygg og god opplevelse. Vi har fått signaler fra den norske ambassaden i Katmandu om at det ikke er noen åpenbar grunn til at opplegget i september ikke kan skje som planlagt, dersom begge parter ønsker det.

Fra nepalesisk side er det et sterkt ønske om at samarbeidet fortsetter som planlagt Her et et brev fra Bidur Sharma Gautam, dirigent for Crescendo International Orchestra, som forteller om hvordan de nepalesiske orkestermusikerne opplever situasjonen:

Vi (fire fiolinister: Bidur Sharma Gautam, Raj Kumar Shrestha, Bal Gopal Maharjan og Sudhakar Wasti) var i ferd med å spille inn en patroitisk sang i studio sammen med den populære sangeren Sishir Yogi, som også er fiolinist i orkesteret. Plutselig begynte rommet å riste voldsomt. Vi forsto at det måtte være et jordskjelv. Det var ventet at et større jordskjelv ville ramme landet i løpet av syv år. Vi skyndte oss ut av studio og ringte familiene våre. Vi gikk ut på hovedveien og så at Katmandu beveget seg fram og tilbake, fra nord til sør. Vi visste at familiene våre i det minste var trygge. Det tok flere dager før ting roet seg ned og et normalt liv kunne begynne igjen.

Jordskjelvet har fremdeles en psykologisk effekt på alle i Nepal. Mange frykter at et nytt, stort jordskjelv kan komme. Sjokket hender igjen fremdeles. I denne situasjonen jobber nepalesisk ungdom sammen for å hjelpe de overlevende og gjenoppbygge landet. Vi har en følelse av at «vi vil reise oss igjen».

Vi har ikke fått meldinger om noen skadde eller drepte i orkesteret vårt. Alle er trygge med familiene sine. Noen er tilbake på jobb, mens andre venter på at arbeidet skal begynne igjen.

Jeg håper musikken vil gi lette situasjonen for det nepalesiske folket etter denne katastrofen. I september har vi et samarbeidsprosjekt mellom Crescendo International Orchestra og det norske UNOF som vil gi litt håp i form av musikk. Vi skal gjennomføre en intenst øvingsuke og deretter framføre en konsert. På dette omtrent 15 unge musikere og to lærere fra Norge opptre sammen med nepalesisk ungdom. Jeg tror dette prosjektet vil gi håp og støtte, og hjelpe de overlevende å komme seg fra det psykiske presset de føler etter katastrofen.

Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til WFAO (den internasjonale organisasjonen for amatørorkestre) og UNOF for å støtte oss under denne tragedien. Jeg setter virkelig pris på deres hjelp. Nå er vi alle i ferd med å komme oss. Men jeg er sikker på at prosjektet til høsten vil være noe av det beste vi kan gjøre for å vinne tilbake liv og håp for det nepalesiske samfunnet. Vi er allerede i gang med å jobbe for dette.

Med vennlig hilsen,

Bidur Sharma Gautam
Grunnlegger og dirigent
Crescendo International Orchestra (CIO)
Nepal

UNOF oppfordrer til å støtte UNICEFs arbeid i Nepal.

 

 

Comments are closed.