H.M. Dronning Sonja besøker Nordstrandhøgda Strykeorkester

30. oktober besøker H.M. Dronning Sonja Nordstrandhøgda Strykeorkester. Anledningen er De Unges Orkesterforbunds 40-årsjubileum og orkesterets arbeid med sosial inkludering.

Dronningen besøker orkestreret på Steinerskolen på Nordstrand, 30. oktober klokken 18.00. Her kommer Dronningen til å overvære en øvelse med musikantene og bli orientert om orkesterets og De Unges Orkesterforbunds arbeid med sosial inkludering.

Vi ber om at representanter for pressen som ønsker å være til stede melder fra til even@unof.no innen fredag 24.10.

Nordstrandhøgda Strykeorkester er et orkester med omkring hundre medlemmer mellom 5 og 18 år. Orkesteret har fått oppmerksomhet for sitt arbeid med inkludering og integrering av unge musikanter med ulik sosial bakgrunn i et felles faglig og sosialt miljø.

De unge musikantene kommer fra et relativt stort område. Omtrent halvparten kommer fra bydel Nordstrand, mens resten fordeler seg på andre bydeler i sørlige og østlige deler av Oslo. Orkesteret har en relativt stor andel barn med innvandrerbakgrunn (ca. 30 prosent).

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for barne- og ungdomsorkestre i Norge. Organisasjonen driver to nasjonale orkestre for barn og unge, arrangerer 15 sommermusikkskoler over hele landet, og fordeler millioner av kroner i støtte til orkesterlivet hvert år.

UNOF har i dag 4.500 medlemmer som spiller i 140 orkestre over hele landet. Medlemmene er i alderen 2-26 år og er alt fra nybegynnere til musikkstudenter på høyt nivå.

I år markerer forbundet at det har eksistert i 40 år.

De Unges Orkesterforbund har gitt ut rapporten «En rimelig sjanse». Den tar for seg UNOFs arbeid med sosial inkludering, og utfordringer med å gjøre deltakelse i kulturlivet mulig for barn på tvers av språklige og sosiale skiller.

Kontaktpersoner

Terje Winther, daglig leder UNOF: 901 66 384

Even Tømte, informasjonskonsulent UNOF: 959 69 714

 

Comments are closed.