Europeisk orkesterfestival i Bergen 2018

Arbeidet er allerede i gang med den europeiske orkesterfestivalen, som arrangeres av De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) i Bergen om tre år. Hit er det ventet om lag 1000 orkestermusikere fra hele Europa, samt internasjonale gjester.

Foreløpig er det lite håndfast å si, men hold av 10.-13. mai 2018! Mer informasjon kommer etterhvert på festival2018.no.

 

 

Comments are closed.