Fiolinmakerne danner egen forening

Gode antikke fioliner som Stradivarius og Guarneri er høyt prissatt og er gode invisteringsobjekter for banker, fond og samlere. Dette kommer musikerne til gode gjennom at de får låne instrumentene. Som i kunstverdenen har også instrumentverdenen fått sin skyggeside og svindlere har sett sitt snitt til å tjene gode penger. Tidligere denne måneden ble den tyske fiolinhandleren (og -svindleren) Dietmar Machold dømt til 6 års fengsel.

Flere av de norske fiolinmakerne ønsker å ta et oppgjør med de useriøse aktørene i bransjen og har derfor tatt initiativ til å danne en egen forening for å heve den faglige og etiske standarden i bransjen.

“Hvorfor er dette viktig? Umiddelbart kan fiolinmakerfaget virke som en perifer og snål virksomhet i ytterkanten av kulturlivet. I virkeligheten forholder det seg motsatt; strykeinstrumentene har kjernerolle i hele vår kultur, og det er mennesker som står bak disse instrumentene. Historien viser at deres kvalitet, og fagmiljøet de blir til i, har mye å si for kulturlivet som helhet!

Musikerne er godt synlige på scenen, de usynlige bakmennene som skaper deres instrumenter; fiolin, bratsj, cello, kontrabass og buer, står i skyggen, og vi ønsker å trekke de mere fram i lyset. ” Sier de selv i en pressemelding.

Foreningen har i tillegg dette på agendaen:
– Etikk. Bransjen har tradisjonelt vært skjemmet av problemelementer som handel under bordet, svart arbeid og tvilsom faglig bakgrunn. Det vil være er kjernesak for oss å rydde opp i dette så lang som råd, noe som uten tvil vil komme musikerne og bransjen som helhet til gode.

– Synliggjøring av faglig kvalitet. Vi vil gjøre det enklere for musikere å finne fram til kvalifiserte fagfolk, og øke kunnskapen om temaet.

-Norge er i ferd med å etablere et godt fagmiljø på dette viktige området, og vi ser behovet for en organsering, for å utvikle dette best mulig i framtiden.

UNOF.no har snakket med leder Magnus Nedregård som forteller at de ønsker å fremme et positivt syn på bransjen. Medlemmene av foreningen underlegger seg regnskapskontroll av en ekstern reviosor og må godta foreningens etiske retningslinjer. Det har ikke tidligere vært noen egen forening for instrumentmakere utover orgelbyggernes forening i Norge. Foreningen har foreløpig flest medlemmer i Oslo-området, men håper at seriøse fiolinmakere i hele landet vil slutte seg til initiativet. I svindelsituasjoner går det både utover investorene/bankene og musikerne som ikke får det instrumentet de har blitt forespeilet eller kan bli beskyldt for selv å ha byttet om instrumenter.

Les mer om den nye foreningen på www.fiolinmakerforening.no

Comments are closed.