Gledelig nyhet til UNOF og orkestrene!

I statsbudsjettet for 2013  som ble lagt fram i dag er rammen for instrumentinnkjøp til skolekorps og barne- og ungdomsorkestre fått en gledelig økning!
I 2012, etter flere års arbeid, ble barne- og ungdomsorkestre endelig innlemmet i ordningen.  Styret i UNOF delte ut 500 000 kroner til orkesterinstrumenter på styremøtet i mai.

I 2013- budsjettet er det oppført at regjeringen ønsker en økning på 0,5 millioner til instrumenter til barne- og ungdomsorkestre! Med andre ord vil 1 av de drøyt 11 millionene nå gå til innkjøp av orkesterinstrumenter! Dette er en gledelig nyhet for alle orkestre i Norge og UNOF, og vi gleder oss til å dele ut pengene!

Comments are closed.