> UNOF

Nytt styre i UNOF Hordaland

UNOF Hordaland har hatt sitt første styremøte etter årsmøtet og har konstituert seg slik:
Leder: Marit Norberg
Nestleder: Ingeborg Blø Brune
Økonomiansvarlig: Njål Gjellestad

Leder for sommerskolen på Halsnøy: Mona Fagerli
Ansvarlig for Venus: Christine Hamm og Njål Gjellestad
Ansvarlig for Vestlandsfestivalen: Marit Norberg og Jørgen Larsson
Nettansvarlig: Ingeborg Blø Brune
Lene Gjelseng Karlsen

Comments are closed.