> UNOF

UNOF sentralt

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 4.100 medlemmer i alderen  4-26 år, som spiller i 132 lokale orkestre.

Administrasjonen
UNOFs administrasjon ligger i Oslo.
Les mer om administrasjonens arbeid her
Kontaktinfo finner du her

Politisk arbeid
UNOF følger opp medlemsorkestrenes interesser overfor politikere.
Spesielt gjennom representasjon i LNU påvirker forbundet myndighetene til å legge vilkårene til rette for at frivillige organisasjoner for barn og unge får bedrede vilkår.
Vi jobber for at barn og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen organisasjon og utvikling.

De Unges Orkesterforbund mottar driftstøtte fra Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD).

Nasjonale orkestre og sommermusikkskoler
UNOF driver to nasjonale orkestre for barn og unge: Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Norsk Barnesymfoniorkester (NBSO).
I tillegg arrangeres det 14 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund.

Hvert år besøker Landsstyret i UNOF så mange sommermusikkskoler som mulig for å ha en god dialog om videre arbeid.
UNOF støtter også aktuelle arrangører innenfor gitte rammer.