Internasjonal orkesterfestival i Bergen 2018

I begynnelsen av mai 2018 kommer det orkestermusikere fra hele Europa til Bergen.

Den europeiske orkesterføderasjonen (EOFed) har nettopp vedtatt at De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) skal arrangere den europeiske orkesterfestivalen om tre år.

Dette blir antakeligvis den første internasjonale festivalen for barne,- ungdoms- og amatørorkestre som arrangeres i Norge.

Den europeiske orkesterfestivalen blir arrangert hvert tredje år.

Årets festival var den tiende i rekken og ble avholdt 4.-7. juni i Cremona i Italia. Over 700 musikere i 24 orkestre fra 11 land deltok. Blant deltakerne var også to norske orkestre; Sør-Trøndelag Orkesterforening og Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda.

UNOF er organisasjonen for barn og unge som spiller i orkester. UNOF har 4.500 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre.

NASOL er forbundet for alle de ikke-profesjonelle voksenorkestrene i Norge. Organisasjonen har 61 medlemsorkestre.

Comments are closed.