Den internasjonale støtten er fordelt

UNOF gir hvert år støtte til orkestre som ønsker å gjennomføre utvekslinger med orkestre i utlandet eller delta på internasjonale orkesterkurs. Støtten gis kun til UNOF-medlemmer. Her kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer.

I år har antallet orkestre som har søkt om internasjonal støtte økt betraktelig. I alt 31 orkestre søkte om støtte, mot 15-20 orkestre tidligere år. De økonomiske behovene har også økt.

UNOF ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal ha anledning til å reise utenlands. I år har derfor medlemsorkestre som har mottatt støtte de tre siste årene blir derfor nedprioritert til fordel for nye søkere.

Den internasjonale støtten for 2016 utgjør til sammen 450 000 kroner. Landsstyret har vedtatt å fordele midlene slik:

• Barratt Dues Juniororkester 24 601

• Absolutt cello 23 877

• Ingrid Meling     724

• Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 60 000

• Suzukifiolinistene 18 089

• Obotigrene   5 788

• Vestregionens Ungdomssymfonikere 36 178

• Engebråten Ungdomsstrykere 14 471

• Uranienborg Suzukiorkester   7 235

• Juniorsymfonikerne 14 471

• Haugaland ungdomssymfoniorkester 14 471

• Ski Suzuki Orkester   2 171

• Junior Strings 18 089

• Buskerud Ungdoms Strykeorkester 18 089

• Strykekameratene   7 236

• Grefsen skoles strykeorkester

og Grefsen skoles juniorstrykere 23 154

• Hammerfest strykeorkester og venner   8 683

• Hedmarken barne- og ungdomsorkester 16 642

• Bergen Unge Kammerorkester 13 748

• Ungdomsblokkfløytistene St. Sunniva 16 642

• Fana Unge Strykere   7 959

• Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg   7 236

• Strinda Strykeorkester 65 121

• JURK (Gjøvik) 25 325

 

Comments are closed.