Jakten på lokaler spiser tid og penger fra ung frivillighet

Flere organisasjoner opplever at det har blitt mer krevende å finne lokaler de siste årene. De forteller at reglene blir strengere, prisene høyere og avslagene hyppigere.

For mange barne- og ungdomsorganisasjoner er tilgang på lokaler en av de største barrierene for aktivitet. Det kan gå bort titalls timer og tusenvis av kroner til å spore opp og betale for lokaler til en enkelt samling. Om leieprisen blir høy, blir deltakeravgiften tilsvarende, og da er det færre som har råd.

Det går fram av rapporten Ung frivillighet 2016. Rapporten ble sluppet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som De Unges Orksterforbund er medlem av, denne uken.

LNU kan igjen dokumentere at den unge frivilligheten vokser. I fjor vokste barne- og ungdomsfrivilligheten med mer enn 13 000 medlemmer – den største økningen siden 2011. Til sammen har barne- og ungdomsorganisasjonene godt over 400 000 medlemmer. Inkludert ungdomspartiene har organisasjonene 11 000 lokallag over hele landet.

Samtidig henger støtten til organisasjonene etter. De siste 10 års økninger av støtten til sentralleddene i barne- og ungdomsorganisasjonene er straks spist opp av medlems og prisvekst. Svakere rammevilkår går ut over aktiviteter for og med barn og unge, heter det også i LNUs rapport

Hele rapporten kan lastes ned fra LNUs nettsider.

Comments are closed.