Kretser

UNOF har 9 kretser. Kretsene representerer UNOF regionalt, og er viktige bindeledd mellom UNOF sentralt og det enkelte medlemsorkester.
Kretsene arrangerer seminarer, sommermusikkskoler, festivaler og konserter. Noen kretser har også egne ungdomssymfoniorkestre (kretsorkestre).
Noen av kretsene har egen orkesterkonsulent/daglig leder. Disse jobber deltidsstillinger og administrerer kretsens arbeid.
De Unges Orkesterforbund arrangerer ledersamling for kretsledere, og fagsamling vekselvis annet hvert år.
Her finner du kontaktinformasjon til kretsene:

UNOF Oslo
Styreleder: Monica Nielsen, monica@wordgate.com
Orkesterkonsulent: Torunn Kristoffersen, torunn@unof.no, tlf 46 92 34 74

UNOF Akershus
Styreleder: Marion Bræstrup Løsnes, braestrup16@hotmail.com

UNOF Buskerud
Styreleder: Kristel Fossum, kristel.fossum@gmail.com

UNOF Østfold
Styreleder: Maria Dahl, maria.s.dahl@me.com

UNOF Vestfold
Styreleder: Vibeke Collin, 
vibeke.collin@sf-nett.no

UNOF Rogaland
Styreleder: Anna Fredriksen, anna.fredriksen@yahoo.no
Daglig leder: Sindre Lyslo, lyslo@unofrogaland.no, tlf 51 84 66 58

UNOF Hordaland
Styreleder: Ingeborg Blø Brune

UNOF Trøndelag
Styreleder: Anne Gonord Wigum, anne.wigum@gmail.com

UNOF Nordland
Styreleder: Sunniva Birkeland, sunnbirk@online.no

Kretssekretær: Espen Johansen: espenj@me.com