Kultur bygges fra bunnen

De Unges Orkesterforbund møtte 22. mai Arbeiderpartiets kulturfraksjon på Stortinget, sammen med andre organisasjoner i kultur- og musikklivet.Vår daglige leder Terje Winther tok opp behovet for å sikre finansiering av sommermusikkskolene og aktiviteter på fylkesnivå. Dette er aktiviteter som er viktige for utviklingen av unge musikeres ferdigheter og horisont, men som tenderer til å faller mellom to stoler.

Terje Winthers innlegg er her:

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er er frivillig barne- og ungdomsorganisasjon for alle som spiller i strykeorkestre, symfoniorkestre og andre typer klassiske orkestre. Vi er en organisasjon i vekst, med 4.700 medlemmer og 150 orkestre. Det blir stadig flere som spiller aktivt i orkester, og som liker den aktiviteten vi holder på med. Orkestermusikk brukes i stadig flere sammenhenger, både i tradisjonelle konserter, filmmusikk, spillkonsoller, populærmusikk, og musikken orkestrene spiller har nå en stor bredde.

Kultur bygges fra bunnen. Ønsker vi et rikt kulturliv med mangfold og energi kan ikke bare de store tunge institusjonene få støtte.

UNOFs økonomisk-politiske utfordringer er nå denne:

• Aktiviteten vår har blitt så stor og god at verken sentralleddet eller lokallagene kan håndtere de store fellesaktivitetene, som er så viktige både for den faglige og sosiale utviklingen

• Fellesaktivitetene utføres av mellomnivået i organisasjonen, altså kretsleddene i fylkene

• Kretsleddene i fylkene har ingen mulighet til å skaffe seg tilstrekkelige midler, verken til driften eller aktivitetene

• De store sommermusikkskolene som er en vitamininnsprøytning rent faglig og nettverksbyggende trenger et betydelig løft rent økonomisk. Samlet støtte til 16 nasjonale sommermusikkskoler er i dag 747.000 kroner (tilskuddet i dag dekker bare ca 4% av kostnadene), mens det reelle behovet er 3 mill. kr. (ca. 15% av kostnadene, koblet til lærerkostnadene, mens deltakeravgiften dekker kostnader til overnatting, mat o.l.)

• Kretsleddene trenger driftstilskudd, men får kun marginal støtte fordi fylkeskommunene ikke har midler til ekspanderende, livfulle organisasjoner.

 

Comments are closed.