KvartalKvartetten og Torodd Wigum til Katmandu

KvartalKvartetten og dirigent Torodd Wigum reiser 14. – 23. oktober til Nepal og Katmandu for å undervise nepalesiske barn og ungdom, og i tillegg spille sammen med dem og holde egne konserter. Turnéen og orkesterworkshopen er ledd i arbeidet for å styrke et gryende musikk- og orkestermiljø i Nepal, et arbeid i samarbeid med World Federation of Amateur Orchestras og De Unges Orkesterforbund. Prosjektet er støttet av Music Norway – Utenriksdepartementet.

KvartalKvartetten består av Carl Ninian Wika (fiolin), Jonas Arntzen Viken (fiolin), Ole Rasmus Bjerke (bratsj) og Eivind Rossbach Heier (cello). Kvartetten ble grunnlagt da alle var studenter ved NTNU Institutt for musikk i Trondheim. Tre av medlemmene var med som instruktører og organisatorer ved De Unges Orkesterforbunds orkesterworkshop i Katmandu i september 2015.

Torodd Wigum er en av landets mest profilerte dirigenter, og har dirigert alle de store symfoniorkestrene i landet, i tillegg til å være kunstnerisk leder for Trondheim Sinfonietta og Norsk Ungdomssymfoniorkester. Han har et stort engasjement for barn og unge, opplæring og for fremming av orkestermusikk.

I april 2015 ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv. Mange mistet sine hjem, og mange liv gikk tapt. De nepalesiske musikerne poengterte at musikk kan brukes som støtte gjennom oppbyggingen av landet etter jordskjelvene ved å spre glede til befolkningen. Framveksten av orkestermiljøet i Katmandu er veldig inspirerende, og vi ser at det er stor tilvekst av medlemmer i orkestrene som er startet opp. Hovedutfordringen for orkestermiljøet er tilgangen på gode instrumenter, og mangelen på kompetente lærere.

I løpet av prosjektet vil Torodd Wigum instruere og lede et kammerorkester bestående av ungdommer fra Katmandudalen, mens medlemmene av KvartalKvartetten vil fungere som gruppeledere. I tillegg til øvelsene med orkesteret, blir det lagt opp enkeltundervisning for alle deltakerne. Vi vil også gi tips og råd til de få som underviser fast i Katmandu.

KvartalKvartetten vil sammen med Torodd Wigum komme til å spille minst én offentlig konsert i Katmandu og én konsert i Dhulikhel. Det legges også opp til en skolekonsertturné i Katmandu. På repertoaret til orkesteret står musikk av blant annet Grieg, Rautavaara, Mozart, Händel og den nepalesiske komponisten og musikklegende Amber Gurung. KvartalKvartetten vil framføre stykker fra sitt kjernerepertoar, blant annet Mozart og Prokofiev.

Comments are closed.