Tidsfrister

Nominasjoner til landsstyret må gjøres innen 1. februar 2016.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til landsstyret i UNOF innen 19. februar 2016

Påmelding til landsmøtet må gjøres innen 1. mars 2016.

Alle frister er nå over.

Landsmøtet avholdes fredag 15. – søndag 17. april 2016.