Valg på landsmøtet

På landsmøtet skal valgkomiteen legge fram en innstilling til et nytt landsstyre. Vi ber deg komme med ideer, innspill og nominasjoner til Landsstyret i De Unges Orkesterforbund (UNOF) innen 1. februar 2016 for perioden 2016-2018!

Framgangsmåte

Medlemsorkestrene oppfordres til å nominere kandidater til landsstyret. Det enkelte orkestermedlemmet kan også komme med forslag. Nominasjonen skal da gå gjennom medlemsorkesteret eller kretsen. Selve valget er det Landsmøtet som avgjør.

Nominasjon av kandidater skal sendes direkte til valgkomiteen som ble valgt på siste landsmøte. Det er fint om det blir lagt ved litt informasjon om de kandidatene som nomineres. Det er ikke sekretariatet eller det nåværende styre i UNOF som skal ha innspill om valg. Valgkomiteen skal på bakgrunn av nominasjoner fra kretsene og medlemsorkestrene komme med et forslag til et nytt landsstyre i UNOF.

Landsmøtet skal også velge ny valgkomite. Alle kan komme med forslag og nominasjoner til kandidater, inkludert den nåværende valgkomiteen.

Utdrag av UNOFs vedtekter:

§ 6. Valg

Landsmøtet velger:

∙ Leder

∙ Nestleder

∙ 3 styremedlemmer

∙ 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge

∙ Valgkomitè på 3 medlemmer (leder + 2 medlemmer)

Alle velges for landsmøteperioden. Siden alle styremedlemmer er på valg hver gang, har valgkomiteen et særlig ansvar for å ivareta god kontinuitet.

6.1 Nominasjon

Kretsene skal nominere 2 kandidater til landsstyret, hvorav minst en skal være spillende orkestermedlem over 12 år.

Medlemsorkestrene, orkestermedlemmer og valgkomiteen kan nominere kandidater til landsstyret.

Ved spørsmål vedrørende nominering av kandidater, ta kontakt med valgkomiteens leder Kjersti Nilsen. Ferdig utfylte nominasjonsskjema sendes til Kjerstis epostadresse.

Forslag på kandidater til ny valgkomite sendes også til Kjersti Nilsen.

Deltakelse i styret er et givende arbeid, og vi oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt med valgkomiteen.

Med vennlig hilsen for valgkomiteen i De Unges Orkesterforbund

Kjersti Nilsen
Ida Habbestad
Anne Wigum