LNU-støtte rettet mot Midtøsten og Nord-Afrika

Endelig har LNU fått en egen støtteordning som retter seg mot Midtøsten og Nord- Afrika!

Er din organisasjon interessert i å starte opp samarbeid med partner(e) i denne regionen? Eller kanskje dere allerede har aktivitet og samarbeid i regionen som dere ønsker å styrke?

Gå inn på http://www.lnu.no/stotteordninger/int/lnu-midtostenmidlene/ og les mer om mulighetene i støtteordningen. Søknadsfrist 1. juni!

Comments are closed.