Norsk-Nepalesisk Kammerorkester

De Unges Orkesterforbund gjennomfører i samarbeid med nepalesiske Crescendo International Orchestra prosjektet «Norsk-Nepalesisk Kammerorkester» fra 19.-27. september 2015. Prosjektet avholdes i Katmandu, Nepal, og er første gang et orkesterprosjekt mellom Nepal og Norge gjennomføres.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 4.700 medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre.
Crescendo International Orchestra ble etablert i 2010. Det er stadig på jakt etter musikktalenter rundt om i Nepal. Musikken er det som binder sammen medlemmene på tvers av etniske grupper, kaster og religioner. Deres mål er å styrke barns musikkutdannelse i Nepal.

Orkestermiljøet i Nepal er helt i startgropen, og UNOF ønsker med dette prosjektet å bidra med våre erfaringer og kunnskap i oppbyggingen. Målet er at dette skal bli et langt og tett vennskap, som styrker både orkestermiljøene i Nepal og i Norge.

I april ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv. Mange har mistet sine hjem, og mange liv har gått tapt. UNOF var lenge usikre på om det var mulig å gjennomføre prosjektet Norsk-Nepalesisk Kammerorkester. Medlemmene i Crescendo International Orchestra ønsket derimot svært sterkt å få til prosjektet, nettopp fordi det vil være så inspirerende og oppbyggende for orkestermiljøet i Nepal. Derfor har vi siden april jobbet hardt for å forberede et flott orkesterprosjekt.

Mange meldte sin interesse for å være med på prosjektet, og 15 engasjerte ungdommer fra hele landet har blitt valgt ut til å delta. I tillegg til å spille sammen i orkester, skal ungdommene fra Nepal og Norge utveksle kunnskap og erfaringer.

På repertoaret står nepalsk folkemusikk, Edward Elgars Strykeserenade, «To nordiske folkesanger» og «To norske melodier» av Edvard Grieg, Jean Sibelius sin «Valse Triste»,«Alla Rustica» av Antonio Vivaldi og «Crisantemi» av Giacomo Puccini. Konserten er 25. september, kl. 15.00 i Russian Culture Centre, Katmandu.

Reisen kan følges på UNOFs Nepal-blogg.

Kontaktpersoner:

Carl Ninian Wika, organisator og styreleder i De Unges Orkesterforbund, carl.ninian@wika.no, +47 99223747

Terje Winther, reiseleder og daglig leder i De Unges Orkesterforbund, terje@unof.no, +47 90166384

 

Comments are closed.