Administrasjonen

UNOFs administrasjon ligger i Oslo.
Administrasjonen er underlagt landsstyret, og har til oppgave å administrere UNOFs virksomhet.
Administrasjonen skal i samarbeid med landsstyret også ivareta den faglige utviklingen av organisasjonen, og jobbe for å bedre medlemsorkestrenes vilkår generelt.
Administrasjonen hjelper også medlemsorkestrene der dette er nødvendig.
Det er administrasjonens oppgave å holde løpende kontakt med Barne- og Likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet, og de to paraplyorganisasjonene Norsk Musikkråd (NMR) og Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU).