Landsmøtet

Landsmøtet er UNOFs øverste organ. Landsmøtet arrangeres annen hver vår. Landsmøtet er et samlingssted for alle medlemsorkestrene, hvor man både oppsummerer de siste to årene, og ikke minst legger planer for de neste.
Landsmøtet velger landsstyret.
Siste landsmøte ble gjennomført i Trondheim 25. – 27. april 2014. Neste møte er i Bergen 15. – 17. april 2016.