Landsstyret

Landsstyret
Landsstyret er valgt av landsmøtet til å styre organisasjonen mellom landsmøtene. Landsstyret bestemmer hva administrasjonen i UNOF skal gjøre.
Landsstyret som ble valgt på landsmøtet i Bergen april 2016 har disse medlemmene:

UNOF har nytt landsstyre.