Orkesterlivet med ny regjering

Styreleder Carl Ninian kommenterer valget.

De borgerlige partiene har startet sonderinger for å se om de kan samarbeide, og skal evt. begynne regjeringsforhandlinger. Detaljene er ikke klare ennå, men vi får se nye ansikter og noe ny politikk. Spørsmålet alle stiller hverandre nå er, hva vil dette bety for norsk orkesterliv?

Nøyaktig hva vet vi ikke før om noen år, men vi kan komme med noen spådommer og også ønsker til hva en ny regjering vil gjøre for orkesterlivet.

I norsk politikk er det en positiv stemning til kultur. Alle vil ha kultur. Forskjellene ligger i prioriteringer og hvor mye penger de mener det offentlige skal bevilge til kulturfeltet. De åtte foregående årene med rødgrønt styre har jobbet med å øke kulturens andel av statsbudsjettet til ett prosent. De klarte å komme seg til 0,96%. Det har gitt masse nye friske midler til kulturfeltet.

Av de nye midlene kom mye godt med for orkesterlivet. De profesjonelle orkestrene har blitt styrket, med blant annet etablering av Nord-Norsk Opera- og Symfoniorkester og utvidelse av Kristiansand Symfoniorkester. For barne- og ungdomsorkesterfeltet har vi sett innføringen av momskompensasjonsordningen, opprettelsen av Frivillighetsregisteret, og ikke minst, instrumentinnkjøpsordningen for barne- og ungdomsorkester!

Samtidig har ikke alt vært bra. Overskuddet fra Norsk Tipping er justert slik at idretten får en større andel, på bekostning av kulturens andel. Frifond er en ordning som for den frivillige kulturen er nærmest perfekt, og skulle så absolutt vært styrket! Videre har Frivillighetsregisteret til gode å bli så bra som frivilligheten trenger. Det er fremdeles for mye styr for de lokale ildsjelene, og for få offentlige funksjoner er lagt inn. Man må kunne søke til de fleste offentlige støtteordninger gjennom denne portalen, og også rapportere på enklest mulig måte. Her har en ny regjering en viktig jobb å gjøre.

Hva kan vi nå vente oss av en ny, borgerlig regjering? Det er en gjennomgangstone blant de fire borgerlige partiene at byråkratiet skal minskes. Forenklede rapporteringskrav, samordnede søknadskrav, og at en revisjon skal holde. De ønsker også at den lokale grunnmuren i kulturlivet skal styrkes. Venstre, KrF og Høyre ønsker å beholde dagens nivå eller øke bevilgningene til kultur gjennom statsbudsjettet. Vi kan forvente at en borgerlig regjering vil fortsette arbeidet mot full momskompensasjon. Skattefrie gaver vil det også garantert bli enda mer rom for.

Om man går inn i de enkelte partienes partiprogram finner man mange nyanser. Høyre og KrF vil styrke kulturskolen, og Venstre vil stimulere til musikkundervisning i SFO. FrP og Høyre vil se på mulighetene for å implementere en dirigentlønnsordning i Voksenopplærings-ordningen. Dyktige dirigenter er noe alle store ensembler som orkester, korps, kor og storband trenger. Venstre vil styrke Frifond for barne- og ungdomskulturen, og Høyre skriver at de vil både nasjonalt og lokalt vil ha åpne tilskuddsordninger, noe som også støttes av de andre partiene.

De borgerlige partiene har en generelt positiv innstilling til orkesteraktiviteten, og vil gjøre tiltak som styrker det frivillige orkesterlivet. KrF har vært sterkt engasjerte i å få med barne- og ungdomsorkestre i instrumentinnkjøpsordningen, og foreslo i sitt alternative statsbudsjett i 2011 å bevilge 4 mill. Høyre ønsker blant annet å sikre orkestre gode øvingslokaler. FrP vil begrense byråkratiet, og Venstre vil sikre orkestre basert på frivillig arbeid gode driftsforhold.

De Unges Orkesterforbund gleder seg til fortsettelsen, og kommer til å jobbe tett med politikerne for å sammen utvikle orkester-Norge videre!

 

Comments are closed.