Orkestertur til Budapest?

Foto: Moyan Brenn

UNOF har blitt kontaktet av et selskap som arrangerer orkesterturer til Budapest. De stiller med ferdig opplegg: konserter, overnatting, øvingslokale, sight-seeing, bespisning med mer. En enkel løsning som både gir en flott tur og ikke krever for mye planlegging.

Se vedlagt PDF for mer informasjon. Youth Orchestra Trip Budapest 2015

Trenger dere støtte til reisen? Husk å søke om UNOFs internasjonale midler innen 15. desember

Comments are closed.