> UNOF

Andre støtteordninger

Det finnes flere andre støtteordninger orkestre kan søke på.

Sparebankstiftelsen
Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. september. De har prioriterte emner for hvert år i 2013 er temaene “kulturminner og historie” og “friluftsliv og naturkunnskap”.

Legathåndboka
– har kanskje noe som kan passe for dere?http://www.legathandboken.no/

Comments are closed.