> UNOF

Årsmøte

Årsmøte for 2012 er 14. februar, innkalling er sendt ut til alle styreledere i kretsen.

Alle orkestre i kretsen  kan sende to representanter til årsmøtet. Disse har tale, forslags, mens hvert orkester har en stemme ved valg og vedtektsendring. Forslag til saker som skal behandles på årsmøte utover de faste sakene skal sendes inn ti styret 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet annonseres fire uker før årsmøtet finner sted.

De faste sakene er:
Valg av ordstyrer og referent
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Handlingsplan
Valg av styre og revisor

årsmøtereferat2010

årsmøtereferat 2011

Comments are closed.