> UNOF

Styret

Styret i UNOF Oslo består av representanter fra orkestrene. Heller enn å ha en valgkomite som finner styremedlemmer følger vi en rulleringsliste hvor hvert orkester må stille med en representant for to år ca hvert tiende år.

Styret møtes 2-3 ganger i semesteret og jobber i hovedsak med kretsens arrangementer. Vi har årsmøte hvert år i februar-mars.

Styret i 2013 består av følgende personer:

Inga Morgenlie fra Grefsen Skoles Strykeorkester, leder

Aksel Johnsen fraGrorudskolenes strykeorkester, nestleder

Terje Jacobsen fra Nordstrand Ungdomssymfoniorkester, styremedlem

Thomas S. Nilsen fra Blokkfløytistene St. Sunniva, styremedlem

Anne Sofie Nordby fra Majorstua Suzukiorkester, styremedlem

Åse Bøyum fra Bjølsen Skoles Orkester, styremedlem og ungdomsrepresentant

Comments are closed.